Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

W poszukiwaniu ukojenia

_images/brak.jpeg

fot. Archiwum ROT WŚ


Człowiek od wieków rozwijał swoją duchowość w oparciu o miejsca niezykłe, charakteryzujące się nieokreślonym "sacrum". Jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa powstawały pogańskie ośrodki kultu religijnego. Część naukowców przypuszcza, że największym z nich była opasana tajemniczym wałem Łysa Góra, na której szczycie znajduje się dziś sanktuarium Relikwii Krzyż Świętego. W czasach chrzescijańskich zaczęły powstawać miejsa kultu, które do dziś świadczą o bogatej historii i gorliwej wierze ludu świętokrzyskiego. Do takich miejsc przybywali ludzie z całej Polski.

W sensie religijnym, mianem pielgrzymki określa się podróż z pobudek religijnych do jakiegoś miejsca świętego związanego z postaciami bądź faktami Starego i Nowego Testamentu, albo do miejsc kultu świętych, czy też ich relikwii. W województwie świętokrzyskim dominuje kult maryjny, związany przede wszystkim z czcią wizerunków Maryi, głównie obrazów. Zaczęły powstawać liczne Sanktuaria Maryjne, które szybko stawały się miejscem kultu, czci i nabożeństwa. Najbardziej słynącym łaskami obrazom przyznawano przywilej koronacji.

Zapraszamy na pielgrzymie szlaki, do miejsc szczególnie wybranych przez Boga. Możemy Mu oddać tu cześć i prosić Go o potrzebne dary. W tych miejscach doświadczamy szczególnej miłości Bożej. A to duchowe ukojenie łączy się z wrażeniami estetycznymi, potęgowanymi przez kunszt architektury i sztuki. 

Sanktuaria:
•    Sanktuarium Relikwi Drzewa Krzyża Swiętego
•    Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie (Opactwo Cystersów)
•    Sanktuarium Matki Bożej Kieleckiej (Bazylika katedralna w Kielcach)
•    Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach
•    Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii
•    Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej
*    Sanktuarium NMP Płaczącej w Dzierzgowie
•    Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie
•    Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie
*   Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie
•    Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie
•    Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach
•    Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamienna
•    Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach
•    Sanktuarium Matki Bożej Włoszczowskiej
•    Sanktuarium Matki Bożej w Wiślicy

Warto zobaczyć:
•    Opactwo Cystersów w Koprzywnicy
•    Opactwo Cystersów w Wąchocku
•    Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
•    Kolegiata Św. Marcina w Opatowie
•    Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu
•    Katedra p.w. Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
*   Kościół św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych
*   Kościół p.w. św. Józefa  w Klimontowie