Co zobaczyć


 • Cmentarz żydowski w Bodzentynie
  Cmentarz żydowski w Bodzentynie

  Bodzentyn

  Tel. +48 519 165 300

  Wśród mieszkańców miasteczka Bodzentyn występowała ludność żydowska. Oprócz cmentarza na terenie Bodzentyna była synagoga. Drewniana bóżnica zbudowana w końcu XIX wieku spłonęła w 1917 roku i została odbudowana w latach 1927-29 jako murowana, kryta gontem.

 • Cmentarz żydowski w Kielcach
  Cmentarz żydowski w Kielcach

  Kielce

  ul. Pakosz

  Tel. +48 783 084 183 (p. Marian)

  Cmentarz żydowski znajduje się przy ul. Pakosz, która w XIX w. była położona daleko od ówczesnego miasta. Założenie cmentarza było konsekwencją osadnictwa żydowskiego po zniesieniu przywileju z 1862 r., zakazującego zamieszkania w Kielcach ludności żydowskiej. Autorem założenia był znany kielecki architekt - Franciszek Ksawery Kowalski.

 • Kultura żydowska w Działoszycach
  Kultura żydowska w Działoszycach

  Działoszyce

  28-440 Działoszyce

  Tel. +48 41 352 60 05

  Do dzisiejszych czasów pozostało niewiele pamiątek po działoszyckich Żydach – są ruiny domu kahalnego i synagogi wybudowanej w 1852 roku, uznawanej niegdyś za najpiękniejszą w Polsce. Jest tez kirkut – bez choćby jednej macewy – za to symbolicznymi tabliczkami na drzewach.

 • Kultura żydowska w Ożarowie
  Kultura żydowska w Ożarowie

  Ożarów

  ul. Jana Kochanowskiego 2

  Tel. +48 15 861 11 37

  Żydzi w Ożarowie, przez kilka wieków stanowili 2/3 jego mieszkańców. Nie wiadomo kiedy przybyli do Ożarowa. Pierwsza wzmianka o ludności żydowskiej mieszkającej w tej miejscowości pochodzi z 1616 roku. W latach trzydziestych XX wieku Żydzi trudnili się handlem i rzemiosłem, zajmowali centrum Ożarowa.

 • Muzeum Regionalne w Szydłowie
  Muzeum Regionalne w Szydłowie

  Szydłów

  Tel. +48 41 354 53 13

  Muzeum Regionalne w Szydłowie mieści się w tzw. Skarbczyku, który jest częścią zamku królewskiego. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty gontem. Powstał w XVI w. po przebudowie okrągłej wieży obronnej i stanowi najlepiej zachowany element dawnego zamku.

 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku
  Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku

  Chmielnik

  Tel. +48 41 354 24 12 (w. 106, 107)

  Chmielnik to małe miasteczko upamiętniające historię dawnych żydowskich mieszkańców. Znajdujący się tu budynek dawnej synagogi z XVIII wieku, przeistoczył się w nowoczesny Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl". Wizyta w muzeum nie jest zwykłym poznawaniem eksponatów, judaików i historii miejsca.

 • Renesansowa synagoga w Pińczowie
  Renesansowa synagoga w Pińczowie

  Pińczów

  ul. Klasztorna

  Tel. +48 41 357 24 72

  Pińczowska synagoga jest jednym z najstarszych, zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Zbudowana została w końcu XVI w. na południowym Mirowie z kamienia łamanego na planie prostokąta. Salę modlitw „zamykają” sklepienia kolebkowe z lunetami. Zachował się tutaj manierystyczny Aron ha-kodesz.

 • Stara synagoga w Kielcach
  Stara synagoga w Kielcach

  Kielce

  ul. Warszawska 17

  25-512 Kielce

  Tel. +48 41 368 10 69

  Budowla przypominająca o starszych braciach w wierze, monumentalna, zlokalizowana w ścisłym centrum Kielc. Prace nad budową synagogi ukończono we wrześniu 1909 roku.

 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego - Instytut Kultury Spotkania i Dialogu
  Stowarzyszenie im. Jana Karskiego - Instytut Kultury Spotkania i Dialogu

  Kielce

  ul. Planty 7

  25-508 Kielce

  Tel. +48 577 809 333

  Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego to instytucja powołana przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, zajmująca się upamiętnianiem historii i kultury żydowskiej, która odegrała ważną rolę w dziejach Kielc.

 • Synagoga w Nowym Korczynie
  Synagoga w Nowym Korczynie

  Nowy Korczyn

  ul. Krakowska 1

  28-136 Nowy korczyn

  Tel. +48 41 377 10 03

  Pozostałością po kulturze żydowskiej w Nowym Korczynie to znajdująca się obecnie w ruinie synagoga. Została zbudowana pod koniec XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Budowlę wzniesiono na planie prostokąta z ozdobioną portykiem fasadą zachodnią.

 • Synagoga w Szydłowie
  Synagoga w Szydłowie

  Szydłów

  Tel. +48 41 354 53 13

  W obrębie murów miejskich, tuż przy rynku zachowała się renesansowa synagoga. Jest obiektem, który stanowi unikatową wartość zabytkową. W jasnym przestronnym wnętrzu bożnicy uwagę przyciąga rzeźbiony Aron ha Kodesz (szafa ołtarzowa na Torę) oraz delikatnie żebrowany strop.

Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube