Co zobaczyć


 • Energetyczne Centrum Nauki
  Energetyczne Centrum Nauki

  Kielce, KPT (budynek SKYE INC) 2 piętro

  ul. Olszewskiego 6

  25-663 Kielce

  Tel. +48 41 278 72 50

  Energetyczne Centrum Nauki to miejsce, którego celem jest popularyzacja nauki poprzez zabawę i eksperymentowanie. To przestrzeń przygotowana dla wszystkich niezależnie od wieku.

 • Kuźnica Mechaniczna w Starej Kuźnicy
  Kuźnica Mechaniczna w Starej Kuźnicy

  Stara Kuźnica 46

  Tel. +48 41 371 91 87

  W Starej Kuźnicy nad rzeką Młynkowską znajduje się jedyna w Polsce, zachowana w pierwotnej postaci, zabytkowa kuźnia z układem wodnym z XVIII w.

 • Młyn Jędrów
  Młyn Jędrów

  Suchedniów

  ul. Koszykowa 18B

  26-130 Suchedniów

  Tel. 607 604 100

  Jeden z lepiej zachowanych obiektów hydrotechnicznych (młyn wodny z turbiną) na terenie woj. świętokrzyskiego.

 • Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach
  Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach

  Starachowice

  ul. Wielkopiecowa 1

  27-200 Starachowice

  Tel. +48 41 275 40 83

  W 1789 roku z fundacji opata wąchockiego Rupkiewicza zbudowano na terenie obecnych Starachowic pierwszy wielki piec. Po 1815 roku Stanisław Staszic opracował plan „ciągłego zakładu fabryk żelaznych na rzece Kamiennej” i od 1841 roku zaczynają działać trzy wielkie piece opalane na węgiel drzewny.

 • Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi
  Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

  Sielpia

  Sielpia

  26-200 Końskie

  Tel. +48 41 372 41 01

  Znajdujące się w Sielpi Muzeum Zagłębia Staropolskiego (filia Muzeum Techniki w Warszawie) stanowi unikatowy w skali europejskiej, zabytek techniki. Mieści się ono w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach programu uprzemysłowienia ziem polskich zainicjowanego po 1815 r. przez Stanisława Staszica.

 • Piec hutniczy w Kuźniakach
  Piec hutniczy w Kuźniakach

  Kuźniaki

  W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkich pieców na ziemiach polskich. W ostatnich latach funkcjonowania, będąc własnością spółki Kamiński-Grosman, wielki piec otrzymał imię „Jadwiga”.

 • Ruiny Huty Józef w Samsonowie
  Ruiny Huty Józef w Samsonowie

  Samsonów

  Ruiny „Huty Józef” w Samsonowie stanowią jeden z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Legendy i podania ustne umiejscawiają Samsonów już w czasach Bolesława Krzywoustego.

 • Ruiny muru oporowego w Bobrzy
  Ruiny muru oporowego w Bobrzy

  Bobrza

  W latach 1610 -1613 Wawrzyniec i Jan Cacciowie budują pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy oraz 3 fryszerki. Bobrza była w tym czasie ośrodkiem większego kompleksu 7 kuźnic, w których produkowano działa, kule, szable i kotły.

 • Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym
  Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

  Nietulisko Duże

  Ruiny walcowni profili drobnych i blach w Nietulisku Dużym to pozostałości zakładu stanowiącego ostatnie ogniwo tzw. „ciągłego zakładu fabryk ˝żelaznych” nad Kamienną.

 • Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
  Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

  Maleniec

  Maleniec 54

  Tel. +48 41 373 11 42

  W położonym 24 km na zachód od Końskich Maleńcu, nad rzeką Czarną, zlokalizowany jest zabytkowy zespół walcowni i gwoździarni posiadający już ponad 200-letnią historię.

Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube