Złoty medal w kategorii
Najlepsza kampania marketingowa
podczas Targów Intourex2011
w Sosnowcu

Kuźnica Mechaniczna w Starej Kuźnicy

W Starej Kuźnicy nad rzeką Młynkowską znajduje się jedyna w Polsce, zachowana w pierwotnej postaci, zabytkowa kuźnia z układem wodnym z XVIII w.

 • Stara Kuźnica
 • +48 41 371 91 87
Młyn Jędrów

Jeden z lepiej zachowanych obiektów hydrotechnicznych (młyn wodny z turbiną) na terenie woj. świętokrzyskiego.

 • Suchedniów, ul. Koszykowa 18B
 • 607 604 100
Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach

W 1789 roku z fundacji opata wąchockiego Rupkiewicza zbudowano na terenie obecnych Starachowic pierwszy wielki piec. Po 1815 roku Stanisław Staszic opracował plan „ciągłego zakładu fabryk żelaznych na rzece Kamiennej” i od 1841 roku zaczynają działać trzy wielkie piece opalane na węgiel drzewny.

 • Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1
 • +48 41 275 40 83
Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

Znajdujące się w Sielpi Muzeum Zagłębia Staropolskiego (filia Muzeum Techniki w Warszawie) stanowi unikatowy w skali europejskiej, zabytek techniki. Mieści się ono w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach programu uprzemysłowienia ziem polskich zainicjowanego po 1815 r. przez Stanisława Staszica.

 • Sielpia, Sielpia
 • +48 41 372 41 01
Piec hutniczy w Kuźniakach

W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkich pieców na ziemiach polskich. W ostatnich latach funkcjonowania, będąc własnością spółki Kamiński-Grosman, wielki piec otrzymał imię „Jadwiga”.

 • Kuźniaki
Ruiny Huty Józef w Samsonowie

Ruiny „Huty Józef” w Samsonowie stanowią jeden z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Legendy i podania ustne umiejscawiają Samsonów już w czasach Bolesława Krzywoustego.

 • Samsonów
Ruiny muru oporowego w Bobrzy

W latach 1610 -1613 Wawrzyniec i Jan Cacciowie budują pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy oraz 3 fryszerki. Bobrza była w tym czasie ośrodkiem większego kompleksu 7 kuźnic, w których produkowano działa, kule, szable i kotły.

 • Bobrza
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

Ruiny walcowni profili drobnych i blach w Nietulisku Dużym to pozostałości zakładu stanowiącego ostatnie ogniwo tzw. „ciągłego zakładu fabryk ˝żelaznych” nad Kamienną.

 • Nietulisko Duże
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

W położonym 24 km na zachód od Końskich Maleńcu, nad rzeką Czarną, zlokalizowany jest zabytkowy zespół walcowni i gwoździarni posiadający już ponad 200-letnią historię.

 • Maleniec, Maleniec 54
 • +48 41 373 11 42