Złoty medal w kategorii
Najlepsza kampania marketingowa
podczas Targów Intourex2011
w Sosnowcu

Bieliny

Bieliny to niewielka miejscowość w Górach Świętokrzyskich o bogatych tradycjach. Mieszkańcy brali udział we wszystkich zrywach niepodległościowych na ziemiach świętokrzyskich. Dziś, w czasach pokoju, Bielinianie zajmują się tradycyjną uprawą truskawki, która ma tu nawet swoje doroczne święto.

 • Bieliny
 • +48 41 260 81 55
Bodzentyn

Na gruntach wsi Tarczek, biskup krakowski Bodzanta z Jankowa ufundował miasto Bodzentyn. Dziś o dawnej świetności miejscowości świadczą klimatyczne ruiny biskupiego zamku oraz kościół, skrywający skarby prosto ze Wzgórza Wawelskiego.

 • Bodzentyn
 • +48 41 348 00 60
Cedzyna

Cedzyna, znana głównie jako podkielecka miejscowość wypoczynkowa, była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Świadczą o tym ślady żużlu - pozostałość po hucie żelaza. Dziś odwiedzający miejscowość mają do dyspozycji zalew rekreacyjny.

 • Cedzyna
 • +48 41 348 00 60
Chęciny

Położone przy trasie E77 Chęciny przyciągają wzrok przejeżdżających wznoszącymi się nad miastem majestatycznymi ruinami zamku, na którym po zmroku przechadza się Biała Dama. Spacerując wąskimi uliczkami miasta natrafimy na zabytkowe kamiennicy, ślady kultury żydowskiej, zabytkowe kościoły i klasztory.

 • Chęciny
 • +48.41 315 10 06
Chmielnik

Pierwsze wzmianki na temat Chmielnika pojawiły się już w 1241 roku, kiedy to stoczona została tu bitwa pomiędzy wojskami tatarskimi a małopolskimi. Wynik bitwy był niestety niekorzystny dla sił polskich. Obecnie miejscowość znana jest z festiwalu kultury żydowskiej.

 • Chmielnik
 • +48 41 354 24 12
Ciekoty

U podnóża góry Radostowej leży niewielka miejscowość, w której swoje młode lata spędził Stefan Żeromski. Dziś w miejscu, gdzie znajdował się dworek rodziców pisarza pamięć o nim jest wciąż podtrzymywana.

 • Ciekoty
 • +48 41 241 38 77
Domaszowice

Domaszowice, wieś położona malowniczo u podnóża Gór Świętokrzyskich, słynie z patriotycznych mieszkańców, a ślady oddania ojczyźnie podczas walk o wolność widać tu do tej pory.

 • Domaszowice
 • +48 41 311 08 78
Góry Świętokrzyskie

Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łyścu i należą do najstarszych w Europie. To niezwykłe miejsce, gdzie sacrum miesza się z profanum, a historia bardzo wyraźnie zaznaczyła tu swoje piętno.

 • Góry Świętokrzyskie
 • +48 41 344 77 43
Jaworznia

Jaworznia to miejsce słynące przede wszystkim ze znajdującego się nieopodal rezerwatu "Chelosiowa Jama", który ochroną obejmuje najdłuższą jaskinię województwa świętokrzyskiego.

 • Jaworznia
 • +48 604 123 932
Kazimierza Wielka

Kazimierza Wielka – dawniej „Kazimirz”. Miejscowość zapisana po raz pierwszy w 1326 roku jako „ Cazimira”. Przeczy to więc rozpowszechnionej legendzie, jakoby nazwa pochodziła od króla Kazimierza Wielkiego. Rok 1326 to czas panowania Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego.

 • Kazimierza Wielka
 • +48 41 350 10 08
Kielce

Miasto wojewódzkie, stolica regionu. Legenda wiąże ich powstanie w Mieszkiem, synem wypędzonego z kraju króla Bolesława Śmiałego. Niektórzy nazwę miasta wywodzą od wielkiego kła dzika, inni od rodu Kiełczów, a nawet od wzniesienia w kształcie kolca.

 • Kielce
 • +48 41 348 00 60
Leszczyny

Wieś w gminie Górno, stanowiła własność biskupów krakowskich, wchodząc w skład folwarku Cedzyna. Leszczyny w gminie Górno to miejscowość związana z biografią Stefana Żeromskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Jacka, gdzie znajduje się epitafium rodziców pisarza.

 • Leszczyny
 • +48 41 302 30 18
Łagów

Leżący przy trasie nr 74 Łagów to jedno ze świętokrzyskich miasteczek, które oprócz bogatej historii, posiada również jaskinię zbójecką w wąwozie Dule. Obiekt to gratka dla przyrodników i... miłośników świętokrzyskich legend.

 • Łagów
 • +48 41 307 40 70
Nowa Słupia

U stóp Łyśca, zwanego później Łysą Górą lub Świętym Krzyżem, leży Nowa Słupia. Miejscowość słynie przede wszystkim z Muzeum Starożytnego Hutnictwa oraz położenia, które czyni z miej swoistą bramę do prastarej Puszczy Jodłowej.

 • Nowa Słupia
 • +48 41 317 87 60
Oblęgorek

Oblęgorek to miejscowość znana przede wszystkim z letniej rezydencji Henryka Sienkiewicza, w której obecnie znajduje się muzeum poświęcone życiu i pracy twórczej pisarza.

 • Oblęgorek
 • +48 41 303 04 26
Piekoszów

Oddalony 12 km od Kielc Piekoszów zapisał się w historii jako „odwieczna siedziba rodu Odrowążów”. Miejscowość, która mieszkańcom Kielc kojarzy się z uprawianymi tu pomidorami, była świadkiem cudów (stąd piekoszowskie sanktuarium) i magnackich fanaberii.

 • Piekoszów
 • +48 41 303 11 01
Psary

Malowniczo położona miejscowość w gminie Bodzentyn słynie z nowoczesnego Centrum Łączności Satelitarnej. Na kilkadziesiąt lat przed powstaniem obiektu, Psary odwiedzał Stefan Żeromski wędrując do szkoły elementarnej.

 • Psary
 • +48 41 348 00 60
Ruda Zajączkowska, Wierna Rzeka

Miejscowości te powstały z rozwoju i podziału pierwotnie istniejącej Rudy Zajączkowskiej. Rejony, gdzie znajdują się miejscowości, opisał w swojej powieści Stefan Żeromski, co nie pozostało bez wpływu na toponimię terenu.

 • Ruda Zajączkowska, Wierna Rzeka
 • +48 41 348 00 60
Strawczyn

Ta niewielka miejscowość znana jest przede wszystkim jako miejsce urodzin Stefana Żeromskiego. Choć dwór, w którym pisarz przyszedł na świat nie zachował się do naszych czasów, jednak pamięć o tym wydarzeniu przechowywana jest do dziś.

 • Strawczyn
 • +48 41 333 57 97
Święta Katarzyna

Święta Katarzyna leży u podnóży Łysicy - najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich. Miejscowość, oprócz dogodnego położenia może pochwalić się ciekawą historią, która miesza się z legendami uwiecznionymi przez pisarzy.

 • Święta Katarzyna
 • +48 41 348 00 60