Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Chroberz

Nazwa Chroberz wywodzona jest od przydomku Bolesława Chrobrego, który zbudował nad Nidą zamek. O dawnej świetności miejsca może świadczyć używane do dziś powiedzenie: „Kto ma Pińczów, Chroberz, Szaniec, może iść z królową w taniec”.

  • Chroberz
  • +48 663 01 55 66
Młodzawy Małe

Ukryte pod zboczem niewielkiego wzgórza Młodzawy to bardzo ważna miejscowość pod względem historycznym, jako że właśnie tu znajduje się nekropolia kilku pokoleń rodu Wielopolskich.

  • Młodzawy Małe
  • +48 41 357 54 04
Pińczów

Pińczów jest niewielkim miastem powiatowym na południu województwa świętokrzyskiego. Historia dała miastu barwną przeszłość, którą poświadczają liczne i wartościowe zabytki architektury. Szczodra dla miasta okazała się też przyroda.

  • Pińczów
  • +48 41 357 54 04
Skrzypiów

Położony przy drodze z Pińczowa do Wiślicy Skrzypiów nie zapisałby się niczym w historii, gdyby nie fakt, iż gospodarzył w nim prawem dzierżawy Jan Chryzostom Pasek. Nie wiemy, czy tam właśnie pisał swe pamiętniki, ale nawet jeśli okazałoby się to prawdą – nie było to najbardziej absorbującym zajęciem pana na Skrzypiowie.

  • Skrzypiów
  • +48 41 357 54 04