Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Michniów

Wieś-pomnik martyrologii wsi polskiej. W dniach 12–13 VII 1943 r. Niemcy dokonali pacyfikacji za pomoc udzielaną partyzantom za zgrupowania Jana Piwnika „Ponurego”.

  • Michniów
  • +48 41 254 51 62
Skarżysko-Kamienna

Ta część krainy świętokrzyskiej, a głównie dolina rzeki Kamiennej ze swoimi skarbami ukrytymi w ziemi (surowce mineralne, w szczególności rudy metali) nadawała określony charakter miejscowemu osadnictwu.

  • Skarżysko-Kamienna
  • +48 41 252 83 96
Suchedniów

Losy i rozwój miasteczka wiążą się ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym i osobą Stanisława Staszica, który zaprojektował układ przestrzenny Suchedniowa. Miejscowość ta była też świadkiem działalności partyzanckiej "Nurta", "Ponurego" i "Szarego".

  • Suchedniów
  • +48 41 254 32 50