"Przywrócić pamięć" - wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach

"Przywrócić pamięć" - wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach
Termin:
2018-09-22 - 2018-12-29
Adres:
Kielce
Jana Pawła II 3
25-001 Kielce
Typ wydarzenia:
Wystawy
Położenie:
W centrum miasta
Telefon:
+48 41 344 54 25;
Strona www:
www.kielce.opoka.org.pl

Opis

Wystawa towarzysząca premierze książki "Przywrócić pamięć" wybitnego kieleckiego aktora – Edwarda Kusztala, który w czasie pracy nad nią zmarł.

To obraz rzeczywistości, w której Kusztal wzrastał i kształtował się. To opowieść-gawęda o powojennych Kielcach, sierocińcu pw. Św. Tomasza przy ul. Wesołej, którego autor sam był wychowankiem, wreszcie, o życiu kieleckich artystów w tych skomplikowanych czasach.„Przywrócić pamięć” to również piękna karta kieleckiego Kościoła, Edward Kusztal wspomina niezwykłych biskupów kieleckich m.in. założyciela kieleckiej ochronki dla sierot ks. bp Tomasza Kulińskiego i gnębionego przez bezpiekę ks. bp Jana Jaroszewicza. Autor ocala od zapomnienia wspaniałych artystów, dziennikarzy, malarzy, poetów, tworzących intelektualno-artystyczny charakter miasta, ale także miejsca, które powojenna rzeczywistość zmieniała, nie zawsze na lepsze.

Sala I – „Od tego wszystko się zaczęło” – Mikołaj Gogol „Rewizor”

Sala II – „Pocałunek” – amantem być

Sala III – „Polska to jest wielka Rzecz” (cyt. St. Wyspiański „Wyzwolenie”) – dramaty narodowe

Sala IV – „Sala biskupia”

Sala V – „Miłość na Krymie” S. Mrożka, lub miłość w czasach zagłady.

Lokalizacja


Informacje praktyczne

    Facebook
    Youtube
    YouTube
    Instagram
    YouTube