Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Jodełka - Halina Lipka

Gospodarstwo Agroturystyczne „Jodełka" Haliny Lipki, znajduje się w Hucie Koszary 28a.

  • Huta Koszary, ul. Huta Koszary 28a
  • 41 302 70 28