Kolegiata w Wiślicy

Kolegiata w Wiślicy
Adres:
Wiślica
ul. Długosza 26
28-160 Wiślica
Typ obiektu:
Zabytki sakralne
Telefon:
+48 41 379 20 39

Opis

fot. Anna Drzewiecka 

W okresie walk o zjednoczenie kraju, w latach 1291 i 1292–1304, w Wiślicy panowali Czesi. Popierający ich biskup krakowski Jan Muskata zburzył w mieście dwa kościoły i wzniósł obronną wieżę. Mimo to oparcie w Wiślicy znalazł Władysław Łokietek. Z tego czasu pochodzą pozostałości drugiej kolegiaty (romańskiej bazyliki z dwoma wieżami od zachodu), zachowane również w podziemiach obecnego kościoła, czyli trzeciej kolegiaty.

W swoim wnętrzu podziemia Bazyliki kryją pozostałości dwóch kościółków romańskich. Pierwszy z nich datowany jest na XII w. i zawiera unikatową Płytę Orantów, będącą jednym z najważniejszych i najpiękniejszych przykładów sztuki romańskiej. Stanowi ona unikat w skali światowej i została zakwalifikowana jako zabytek klasy zerowej. Osoby przedstawione na płycie to najpewniej Kazimierz Sprawiedliwy i Henryk Sandomierski – fundatorzy kościoła. Prawdopodobnie jest to również miejsce spoczynku Henryka oraz  jedna z kryjówek Władysława Łokietka. Drugi kościół datowany jest XIII w. Obecnie jedyną jego pozostałością jest posadzka zbudowana z bogato ornamentowanych płytek ceramicznych. Ciekawostką jest również oryginalny przekrój przez cmentarzysko przykościelne.
Fundatorem tej świątyni, która w 2004 r. z nadania Ojca Świętego Jana Pawła II uzyskała honorowy tytuł bazyliki mniejszej, był Kazimierz Wielki. Okazała, dwunawowa świątynia pw. Najświętszej Marii Panny należy do serii kościołów wznoszonych przez króla w pokucie za zabicie księdza Baryczki. W skromnym ołtarzu głównym dominuje pochodząca z ok. 1300 r. romańska rzeźba Madonny, tzw. Łokietkowej. Zgodnie z tradycją miała ona pomóc władcy w zjednoczeniu kraju. W prezbiterium, gdzie zwracają uwagę gotyckie sakramentarium i wnęka na oleje, a także późnorenesansowe epitafia kanoników wiślickich, zachowały się też fragmenty rzadkich w naszym kraju fresków rusko-bizantyjskich, wykonanych w latach 1397–1400 z fundacji Władysława Jagiełły. We wspaniałym sklepieniu, podtrzymywanym w nawie przez trzy filary, znajdują się herby ziem polskich, tworzące ideowy program heraldyczny. Nad wejściem bocznym, od strony południowej, w 1464 r. z inicjatywy Jana Długosza umieszczono piękną tablicę upamiętniającą fundację świątyni. Płaskorzeźba przedstawia Kazimierza Wielkiego z modelem kolegiaty w dłoni, klęczącego przed Madonną z Dzieciątkiem. Króla poleca z tyłu biskup krakowski Bodzanta. Poniżej tej sceny umieszczono minuskułowy napis. Tablica znajduje się nad dekoracyjnym, gotyckim portalem, w którym zachowały się XV-wieczne drzwi okute w skośną kratę z antabą ozdobioną rozetą.
Po przeciwnej stronie nawy niewielkie zamurowane gotyckie okienko ma być tym, z którego w 1347 r. ogłoszono tzw. statuty wiślickie – pierwszą kodyfikację polskich praw, przeprowadzoną z inicjatywy Kazimierza Wielkiego.
Warto przyjrzeć się przylegającej do bazyliki dzwonnicy, która została ufundowana w 1460 r. przez Jana Długosza. Jej pierwsze dwie kondygnacje wykonane są z ciosów kamiennych, kolejne natomiast już z cegły. Bezpośrednio pod dachem znajduje się fryz, na którym przedstawiono szereg herbów. Uszkodzona w trakcie I wojny światowej, dziś odrestaurowana.

Informacje praktyczne:
Sanktuarium Matki Bożej Wiślickiej zw. Łokietkową
ul. Długosza 26
28-160 Wiślica
tel. 41 379 20 39
www.muzeum.wislica.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 8:00 - 20:00

Bilety wstępu:
- wstęp wolny (do kościoła)

Bilety wstępu:
pakiet: Dom Długosza, bazylika katedralna, pawilon archeologiczny:
- normalny 12 zł
- ulgowy 9 zł
- normalny (grupowy, pow. 20 osób) 8 zł
- ulgowy (grupowy, pow. 20 osób) 5 zł

Centrum Informacji Turystycznej w Busku-Zdroju
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
al. Mickiewicza 22
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 10 22
www.busko.travel
e-mail: informacja@busko.travel

Informacji udziela również Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel

Lokalizacja


Informacje praktyczne

 • Dom nad łąkami
  Dom nad łąkami

  Wiślica

  ul. Podgrodzie 2

  Tel. +48 41 379 21 53

  Pokój od: 20 PLN

  Dom nad łąkami” to gospodarstwo agroturystyczne Aliny i Henryka Szostaków. Znajduje się ono na skraju łąk w południowo-wschodniej części Wiślicy.

Komentarze (~)


Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube