Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Firma Turystyczna "Sroka Travel"

  • Pińczów, ul. Gen. Sikorskiego 10 / 16
  • +48 41 357 45 89