Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Chmielniku

Punkt Informacji Turystycznej w Chmielniku mieści się obecnie w nowoczesnym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku. Obiekt znajduje się w pobliżu rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej synagogi, która od wiosny 2013 roku, po renowacji i modernizacji, stanie się siedzibą Muzeum „Świętokrzyski Sztetl”.

  • Chmielnik, ul. Wspólna 13
  • +48 41 354 24 12