Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Letni Punkt Informacji Turystycznej w Sielpi

Punkt informacji turystycznej w Sielpi będzie czynny w każdą wakacyjną sobotę i niedzielę w godz. 9.00 - 14.00 w Kinie Letnim przy ul. Spacerowej. Będzie można uzyskać wiadomości o walorach turystycznych ziemi koneckiej i świętokrzyskiej oraz wydarzeniach organizowanych w regionie.

  • Sielpia