Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Centrum Informacji Turystycznej we Włoszczowie

Centrum Informacji Turystycznej we Włoszczowie funkcjonuje w strukturach Lokalnej Grupie Działania „Regionu Włoszczowskiego” w budynku szkoły, przy głównym ciągu komunikacyjnym oraz turystycznym.

  • Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23
  • +48 41 394 14 05