Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej

Osada Średniowieczna Huta Szklana

  • Huta Szklana
  • +48 41 260 81 57