Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy opactwie cystersów w Jędrzejowie

Jędrzejów

  • Jędrzejów, ul. Klasztorna 10
Parking przy zamku w Chęcinach

Chęciny

  • Chęciny, ul. Jędrzejowska
Parking w centrum Jędrzejowa

  • Jędrzejów, ul. Murawiec
  • -