Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu
30.03.2019 - 31.03.2019

Koncert galowy laureatów konkursu, którego celem jest popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej, odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych oraz odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej- Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.

  • Święty Krzyż
  • +48 41 317 70 21
Ekstremalna Droga Krzyżowa
05.04.2019 - 12.04.2019

Droga Krzyżowa w wersji ekstremalnej, bo trzeba pokonać trasę minimum 40 kilometrów w nocy. Samotnie lub w grupie, ale bez rozmów czy pikników po drodze.

  • Nowa Słupia, Święty Krzyż 1
Szydłowska Pasja 2019
14.04.2019 - 19.04.2019

Juz po raz dziewiąty w Szydłowie odbędzie się inscenizacja Męki Pańskiej. Wydarzenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy pragną jeszcze mocniej przeżyć liturgię Drogi Krzyzowej.

  • Szydłów
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej
06.08.2019 - 12.08.2019

I Kompania Kadrowa była pierwszym od czasu zakończenia powstania styczniowego regularnym polskim oddziałem. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 r. żołnierze tej formacji wyruszyli z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, po drodze obalając słupy graniczne państw zaborczych.

  • Kielce
  • +48 668 550 940
Odpust klasztorny w Rytwianach
15.08.2019

W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze pokamedulskim – Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach – odbywa się Odpust Klasztorny o ponad czterechsetletniej tradycji.

  • Rytwiany, ul. Klasztorna 25
  • +48 15 864 77 95