Jak spędzić czas


 • Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej
  Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

  Data: 2019-08-06 - 2019-08-12

  I Kompania Kadrowa była pierwszym od czasu zakończenia powstania styczniowego regularnym polskim oddziałem. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 r. żołnierze tej formacji wyruszyli z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, po drodze obalając słupy graniczne państw zaborczych.

 • Odpust klasztorny w Rytwianach
  Odpust klasztorny w Rytwianach

  Data: 2019-08-15

  W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze pokamedulskim – Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach – odbywa się Odpust Klasztorny o ponad czterechsetletniej tradycji.

Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube