Rowerowy Szlak "Miejsca Mocy"

Rowerowy Szlak "Miejsca Mocy"
Adres:
województwo świętokrzyskie
Typ oferty:
Dla aktywnych
Telefon:
+48 41 361 80 57
E-mail:
rot@swietokrzyskie.travel
Strona www:
www.rot.swietokrzyskie.travel

Opis

„Przecież i ja ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopókąd idę!...”
C. K. Norwid, Pielgrzym

 

fot.Archiwum ROT WŚ

 

Pielgrzymowanie jest wpisane w życie człowieka, a w sposób szczególny w życie człowieka wierzącego. Podążanie do miejsc kultu religijnego daje bowiem siłę, pogłębia wiarę i intensyfikuje przeżycia duchowe. W polski krajobraz już od wieków wpisane są sierpniowe piesze pielgrzymki na Jasną Górę czy regionalne, do Sanktuarium Krzyża Świętego. Ale wędrówka to nie jedyna możliwość przemierzania polskich dróg i duktów prowadzących do świętych miejsc. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstał bowiem Rowerowy Szlak „Miejsca Mocy”. Łączy on miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne, ważne obiekty sakralne w regionie. Szlak, tworzący zamkniętą pętle, mierzy prawie 600 km i prowadzi przez najpiękniejsze zakątki województwa. Pokonując drogi o niskim natężeniu ruchu lub jadąc leśnymi i polnymi drogami, możemy zobaczyć m.in. klasztor na Świętym Krzyżu, Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach, kolegiatę w Wiślicy, klasztor Cystersów w Jędrzejowie i Wąchocku, katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach, czy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

Podróż Szlakiem „Miejsc Mocy” to niezwykła wielodniowa wycieczka, która stanowi wyzwanie nie tylko dla rowerzystów – amatorów, ale przede wszystkim duchowa pielgrzymka do miejsc świętych. Miejsc, w których spływa na nas łaska, dająca nam siłę i życiodajną energię. To również wyprawa w głąb siebie, bowiem piękno świętokrzyskiej przyrody i wpisane w nie odwieczne miejsca kultu, pobudzają nas do refleksji, do spojrzenia z dystansem na siebie i na otaczający nas świat.

Informacje praktyczne:
Na trasie Szlaku znajduje się 27 obiektów. Szlak oznakowany jest żółtym symbolem szlaku rowerowego z charakterystycznym logo zawierającym zarys sylwetki kościoła. Dodatkowo przy obiektach sakralnych ustawione zostały tablice informacyjne. Znajduje się na nich schematyczna mapa pokazująca lokalizację, rycina przedstawiająca dany obiekt wraz z krótką informacją na jego temat. Bazę noclegową i gastronomiczną stanowią m.in. Dom Pielgrzyma w Kielcach (Karczówka), Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Świętej Katarzynie, MOSiR w Pińczowie, Dom Pielgrzyma w Kałkowie –Godowie, czy też Centrum Ostra Brama w Skarżysku-Kamiennej.

Przebieg szlaku

Informacje praktyczne

  Komentarze (~)


  Facebook
  Youtube
  YouTube
  Instagram
  YouTube