Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Przewodnicy

Informujemy, iż Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach nie pośredniczy w usługach przewodnickich. Jadnakże polecamy w tym zakresie usługi świadczone oficjalnie przez członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
 
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (041) 344 77 43
www.pttkkielce.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl

Biuro Podróży"Łysogóry"
ul. Sienkiewicza 74
25-501 Kielce
tel. (041) 366 30 15
fax. (041) 366 44 14
www.biuro.lysogory.com.pl
e-mail: bp@lysogory.com.pl

Biuro Podróży Prima Tour s.c.
ul. Staszica 1/205
25-008 Kielce
tel./fax. (041) 344 53 29
kom. 509-222-026
www.primatour.pl
e-mail: biuro@primatour.pl