Nasze

serwisy

Laureat Grand Prix
Festiwalu "Złote Formaty" 2010

PL EN DE

Dla biznesu


Województwo świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 1 171 050  kilometrów kwadratowych (stanowi to niemal 1/4 powierzchni Holandii lub ponad połowę powierzchni Słowenii), liczba ludności wynosi 1 270 120 (czyli ok. 1/4 populacji Słowacji lub 2/3 Słowenii). Podzielone jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym 1 miasto na prawach powiatu - Kielce.

Herb województwa świętokrzyskiego


Region Świętokrzyski zajmuje szczególne miejsce na mapie geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Położenie województwa na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju, w niewielkiej odległości od największych polskich aglomeracji oraz bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą sprawia, że jest ono bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Kieleckie zakłady przemysłowe produkują wyroby na światowym poziomie, o czym świadczą liczne certyfikaty jakości, listy renomowanych światowych odbiorców, nagrody na międzynarodowych wystawach i targach. Siłą regionalnej gospodarki jest przemysł materiałów budowlanych. Kieleckie firmy budowlane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju. Ważnym działem gospodarki jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także spożywczy i tekstylny.

Wysoka jakość towarów i usług sprawia, że oferta firm regionu znajduje nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Głównymi partnerami wymiany handlowej są Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Włochy i Francja. Duża atrakcyjność gospodarcza województwa połączona z dogodnym klimatem, jaki stwarzają władze lokalne znajduje swoje odzwierciedlenie w tworzonych coraz liczniej spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

Inwestycje poniesione w infrastrukturę techniczną w regionie są w udziałach procentowych jedne z największych w kraju. Na terenie lokalnego „Lotniska Kielce” w Masłowie znajduje się międzynarodowe przejście graniczne umożliwiające przeprowadzenie odprawy celno-paszportowej. Obecnie trwają prace nad modernizacją lotniska, których celem jest nadanie mu statusu lotniska dolotowo-dyspozycyjnego.


Kielecczyzna to również rolnictwo –  charakterystyczne jest, że mimo dużego rozdrobnienia i średniej jakości ziem (za wyjątkiem części południowej i wschodniej) wyniki w zbiorach warzyw, owoców, jarzyn są znacznie lepsze niż w innych województwach. W skali kraju województwo świętokrzyskie jest znaczącym dostawcą, oprócz wcześniej wymienionych owoców, warzyw i jarzyn, również: ziemniaków, zbóż, przetworów mlecznych i masła. Na Kielecczyźnie hoduje się duże ilości trzody chlewnej, krów, są liczne fermy drobiu i stawy rybne. Ze znajdującej się w Michałowie stadniny koni pochodzą najlepsze i najdroższe polskie konie czystej krwi arabskiej, cenione i poszukiwane przez największych hodowców na świecie. Poszukiwanie nowych form działalności w warunkach gospodarki rynkowej spowodowało powstanie na Kielecczyźnie licznych gospodarstw ekologicznych, produkujących zdrową żywność oraz gospodarstw agroturystycznych.

Województwo świętokrzyskie jest łatwo dostępna dla ruchu turystycznego. Gęstość dróg lokalnych umożliwia dotarcie do wszystkich atrakcyjnych miejsc. Na chętnych do wypoczynku w regionie kieleckim czekają liczne atrakcje: nieskażone środowisko naturalne, zróżnicowany krajobraz (Góry Świętokrzyskie –  jedne z najstarszych w Europie, piękne jaskinie, duże kompleksy leśne, rzeki i zbiorniki wodne), setki unikalnych w kraju zabytków i muzea. Zwolennicy czynnego wypoczynku znajdą tu atrakcyjne obiekty sportowe, trasy rowerowe, znakowane szlaki piesze i rowerowe, miejsca do uprawiania sportów wodnych, zimowych, lotniczych, a także motorowych. Na terenie województwa odbywają się rokrocznie setki imprez kulturalnych (festiwali, masowych imprez plenerowych, pokazów, itp). Wzrost świadomości ekologicznej i ponoszone nakłady na ochronę środowiska spowodowały odtworzenie środowiska naturalnego sprzed dziesięcioleci. Na terenie regionu pojawiły się nie spotykane w naszym wieku odmiany roślin i gatunki zwierząt chronione w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

 
Przydatne strony:
Fundusze na Rozwój Turystyki
Świętokrzyskie Urząd Wojewódzki w Kielcach
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Kielecki Portal Gospodarczy
Kieleckie Inwestycje
Kielecki Park Technologiczny
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.
Akademia Przedsiębiorczości
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa


Facebook
Dziś jest 23.08.2017 inne miasta
Dziś 0°C6°C
Jutro 7°C3°C
Pojutrze 8°C3°C
Pogoda
Pogoda