Panorama z wieży ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach.     Realizacja : Panoramy Wirtualne