Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy ul. Jana Pawła II w Sandomierzu

  • Sandomierz, ul. Jana Pawła II
  • -
Strefa płatnego parkowania w Sandomierzu

Sandomierz

  • Sandomierz, ul. Browarna