Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Jakubowice

Jakubowice istniały już w średniowieczu, a jej właścicielami byli m.in. Karscy i Gombrowiczowie. To właśnie tu Józef Piłsudski nadał pierwsze po upadku powstania styczniowego nominacje oficerskie.

 • Jakubowice
 • +48 15 868 29 71
Karwów

Wioska położona nad rzeką Opatówką, między Opatowem a Włostowem. Zgodnie z tutejszą tradycją na tzw. Górce znajduje się miejsce rodzinnego domu bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem. Cudowne źródełko, któremu patronuje kronikarz, ma ponoć właściwości lecznicze.

 • Karwów
 • +48 15 868 13 01
Małoszyce

Małoszyce – miejscowość o średniowiecznym rodowodzie, znana jest głównie z postaci Witolda Gombrowicza, który wielokrotnie wspominał swoje małoszyckie dzieciństwo. Dwór rodziny pisarza, panujące w nim zwyczaje bez wątpienia wpłynęły na jego późniejszą twórczość.

 • Małoszyce
 • +48 15 868 13 01
Opatów

Początki Opatowa pozostają do dziś niewyjaśnioną zagadką. Prace wykopaliskowe wskazują, że wczesny Opatów (zwany Żmigrodem) znajdował się na wzgórzu przy dzisiejszym klasztorze OO. Bernardynów.

 • Opatów
 • +48 15 868 13 01
Piórków

Liczne zabytki, bogata historia, znani mieszkańcy oraz niezwykłe okoliczności przyrody. To zaskakująco dużo jak na tak małą miejscowość. Śledząc historię miejscowości dowiadujemy się, że pierwsze zapiski pojawiają się w XIV stuleciu.

 • Piórków
 • +48 15 868 73 22
Potoczek

Ta niewielka miejscowość związana jest z osobą Witolda Gombrowicza, który w młodości przyjeżdżał tu często by reperować nadwątlone zdrowie. Prawdopodobnie to właśnie tutaj powstała pierwsza młodzieńcza powieść pisarza.

 • Potoczek
 • +48 15 868 13 01
Przybysławice

Ta niewielka miejscowość w powiecie opatowskim jest związana z rodziną Gombrowiczów. To właśnie na tutejszym cmentarzu znajdują się kwatery dziadków, ojca, a także najstarszego brata pisarza.

 • Przybysławice
 • +48 15 868 13 01
Tarłów

Historia Tarłowa sięga XVI wieku, kiedy to Andrzej Tarło, właściciel Szczekarzewic założył na gruntach wsi miasto na prawie magdeburskim. Obecnie największą atrakcję miejscowości stanowi kościół pw. Świetej Trójcy z intrygującą "kaplicą śmierci".

 • Tarłów
 • +48 15 868 13 01
Tudorów

Nazwa tej wsi nieodparcie kojarzy się z angielską dynastią Tudorów. Opowieść głosi, iż w bitwie pod Grunwaldem (lub innej, w zależności od inwencji opowiadającego) w szeregach krzyżackich walczył rycerz angielski, mający w sobie krew Tudorów.

 • Tudorów
 • +48 15 868 13 01
Ujazd

Miejscowość słynie przede wszystkim z zachowanych do czasów obecnych ruin monumentalnego zamku-pałacu Krzyżtopór, budowanego w latach 1627-44 na polecenie wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego.

 • Ujazd
 • +48 15 860 11 33