Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Kałków Godów

Historia znajdującego się tu Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej nierozłącznie związana jest z jego twórcą i kustoszem, księdzem Czesławem Walą.

  • Kałków-Godów
  • +48 693 779 899
Starachowice

Starachowice to ważny ośrodek przemysłowy i komunikacyjny województwa świętokrzyskiego. To właśnie przemysł kształtował historię tego regionu, co nie oznacza, że Starachowice wyłącznie zabytkami techniki stoją...

  • Starachowice
  • +48 693 779 899
Wąchock

Miejscowość znana jest głównie z dowcipów o sołtysie. Dziś sołtys pełni tu funkcje jedynie honorowe, mimo że ma tu swój pomnik, który jednak nie jest główną atrakcją turystyczną Wąchocka.

  • Wąchock
  • +48 693 779 899