Piec hutniczy w Kuźniakach

Piec hutniczy w Kuźniakach
Adres:
Kuźniaki
Typ obiektu:
Zabytki techniki

Opis

fot.Grzegorz Szczęsny

W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkih pieców na ziemiach polskich.

 

Stanowił własność rodziny Radońskich. W kolejnych latach zakład rozbudowywano i zmieniali się jego  właściciele. W ostatnich latach funkcjonowania, będąc własnością spółki Kamiński-Grosman, wielki piec otrzymał imię „Jadwiga”. Po modernizacji w 1890 roku pracował jeszcze do roku 1897, kiedy to z powodu wyczerpania się złoża rudy został zamknięty. W ostatnim okresie główną produkcję, z wytwarzanej w ilości ok. 1000 t surówki rocznie, stanowiły balustrady, kraty, krzyże, blachy i rury. W 1901 r. zakład został częściowo rozebrany. Wielki piec został wpisany do rejestru zabytków 30 naja 1972r. pod Nr 767.
Pozostałości zakładu wielkopiecowego, które dziś można oglądać, wpisane zostały 28 kwietnia 1984 r. do rejestru zabytków pod Nr 1030. Są to: ruina wielkiego pieca – obiekt murowany z kamienia w latach 1860-70, przebudowany przed rokiem 1897; budynek poprodukcyjny  z pierwszej połowy XIX wieku, na początku XX wieku zmieniony na młyn wodny; oraz układ wodny i urządzenia hydrotechniczne sprzed 1787 roku przekształcone w latach 1860-1870. Składają się na nie resztki tamy na rzece Łośnej, kamienny upust roboczy, drewniany upust przelewowy i murowany z kamienia, sklepiony, podziemny kanał roboczy. Obiekt znajduje się na terenie otwartym.
 
Informacje praktyczne:

Punkt Informacji Turystycznej w Strawczynku
ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczynek
tel. 41 333 57 97

Informacji udziela również Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel.  41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
 

Lokalizacja


Informacje praktyczne

  • Alina Kurdek
    Alina Kurdek

    Kuźniaki

    Tel. +48 41 303 87 41

    Gospodarze oferują pełne lub częściowe wyżywienie z produktów pochodzących z własnego lub sąsiednich gospodarstw rolnych.

Komentarze (~)


Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube