Mężczyzna i kobieta w letnich strojach trzymają za ręce dziewczynkę. Dziewczynka podskakuje radośnie do góry. W tle Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Świętokrzyski Szlak Literacki

Informacje o szlaku

Oznakowanie:

Brązowe tablice z logo szlaku

Rodzaj szlaku:

samochodowy

szlak literacki logo

Opis szlaku

Świętokrzyski Szlak Literacki, to propozycja zwiedzania regionu śladami ulubionych pisarzy i książkowych bohaterów, to zaproszenie do podróży z treścią. Wędrując szlakiem odnajdziesz świat utrwalony na stronach powieści, w rymach wierszy, wśród pamiątek i wspomnień, w melodii pieśni.

Ulubiony pisarz bądź losy bohatera mogą stanowić niezwykłą inspiracje do podróży jego śladami. Na szlaku są miejsca związane z tak znanymi osobami ze świata literatury, jak Stefan Żeromski, Mikołaj Rej, Henryk Sienkiewicz, Witold Gombrowicz, Adolf Dygasiński czy Gustaw Herling-Grudziński. Prócz znanych powszechnie miejsc, takich jak Oblęgorek czy Nagłowice, szlak pozwala odkryć nieznane miejsca związane z literaturą, o których często nie wiedzą nawet sami mieszkańcy regionu.

Świętokrzyski Szlak Literacki zabierze Cię w podróż inspirowaną życiem i twórczością pisarzy, poetów związanych z ziemią świętokrzyską. Ogrom
rozsianych po całym województwie miejscowości, wpisanych w biografię bohaterów szlaku, usystematyzowano i podzielono na trzy główne pętle, obejmujące różne części regionu.

Wybierz jedną z nich :

Pętla Kielecka:

 • Skarżysko-Kamienna (drewniany kościół pw. Św. Józefa z Plenerowym Zakątkiem Pamięci Leopolda Staffa)
 • Skarżysko-Kamienna (izba pamięci profesora Włodzimierza Sedlaka)
 • Suchedniów (dzieciństwo i młodość spędził tutaj Gustaw Herling-Grudziński, obecnie w miejscu dawnej posiadłości Grudzińskich przy ul. Bezerów 2 mieści się hotel Stary Młyn, gdzie ustawiono obelisk poświęcony pisarzowi)
 • Oblęgorek (Pałacyk Henryka Sienkiewicza – oddział Muzeum Narodowego mieszczący się w posiadłości przekazanej Sienkiewiczowi jako Dar Narodu Polskiego z okazji jubileuszu pracy twórczej)
 • Strawczyn (tablica upamiętniająca miejsce narodzin Stefana Żeromskiego)
 • Strawczyn (kościół parafialny, w którym przechowywane jest świadectwo urodzin Stefana Żeromskiego)
 • Kielce (Muzeum Stefana Żeromskiego – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach ulokowany w budynku szkoły, do której oprócz Żeromskiego uczęszczali Adolf Dygasiński, Gustaw Herling-Grudziński,Bolesław Prus, Piotr Ściegienny)
 • Kielce (tak zwane źródełko Biruty w parku miejskim opisane w powieści „Syzyfowe Prace” Żeromskiego; kościół pw. Św. Trójcy z tablicami przypominającymi o nauczycielach gimnazjum, do którego uczęszczał Żeromski)
 • Leszczyny (kościół pw. Św. Jacka, w którego kruchcie znajdują się tablice epitafijne rodziców Żeromskiego)
 • Ciekoty (Żeromszczyzna – miejsce, w którym młodość spędził Stefan Żeromski, upamiętnia Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom otoczone terenem rekreacyjnym; Centrum składa się z repliki dworku szlacheckiego z II połowy XIX wieku z ekspozycją poświęconą pisarzowi oraz nowoczesnego budynku z salami wystawowymi i konferencyjnymi)
 • Święta Katarzyna (kapliczka grobowa rodziny Janikowskich, zwana kapliczką Żeromskiego – na jej wewnętrznej ścianie swoje podpisy wyryli Stefan Żeromski i jego szkolny kolega)
 • Bieliny (tu urodził się poeta i prozaik Józef Ozga-Michalski; przy ul. Żeromskiego 37 możemy zobaczyć jego dom w stylu góralskim)


Pętla Ponidziańska:

 • Nagłowice (Muzeum Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach – miejscowość, której dziedzicem był Mikołaj Rej, nazywany ojcem literatury polskiej; w otoczonym parkiem angielskim dworku z końca XVIII wieku znajduje się ekspozycja poświęcona pisarzowi)
 • Jędrzejów (w pierwszym polskim zespole kościelno-klasztornym cystersów z XII wieku znajduje się kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie przechowywane są relikwie autora „Kroniki polskiej”)
 • Pińczów (w Muzeum Regionalnym znajduje się ekspozycja stała poświęcona twórczości Adolfa Dygasińskiego, zwanego piewcą Ponidzia; przed budynkiem znajduje się pomnik pisarza)
 • Busko-Zdrój (miejscowość związana z polskim poetą i kompozytorem, założycielem „Wolnej Grupy Bukowina”, Wojciechem Belonem; na miejscowym cmentarzu znajduje się jego nagrobek; przed Centrum Kultury znajduje się ławeczka z rzeźbą przedstawiającą liryka)
 • Wiślica (miejscowość związana z postacią Jana Długosza, wybitnego historyka i kronikarza; w Wiślicy ufundował on dzwonnicę oraz tzw. Dom Długosza)


Pętla Sandomiersko-Ostrowiecka:

 • Doły Biskupie (miejscowość związana z biografią Witolda Gombrowicza; w Dołach Biskupich znajdują się ruiny fabryki tektury Witulin założonej przez Jana Gombrowicza, ojca pisarza)
 • Bodzechów (wieś, którą na licytacji nabył dziadek Witolda Gombrowicza, Ignacy Kotkowski)
 • Małoszyce (miejsce urodzenia Witolda Gombrowicza, o którym przypomina pomnik poświęcony pisarzowi)
 • Dwikozy (miejsce urodzin Wiesława Myśliwskiego)
 • Sandomierz (miasto związane z biografią Wiesława Myśliwskiego, opisane przez niego w wyróżnionej nagrodą Nike powieści „Widnokrąg” oraz Jarosława Iwaszkiewicza, który przyjeżdżał, mieszkał i poszukiwał inspiracji w Sandomierzu)
 • Klimontów (miejsce urodzenia Wiktora Brunona Zysmana, który w historii literatury zapisał się jako Bruno Jasieński)

 

E-book Świętokrzyski Szlak Literacki

 

 

Zobacz na mapie

Atrakcje w pobliżu