Harcerski Rajd "Szlakami Jędrusiów"

Harcerski Rajd "Szlakami Jędrusiów"
Termin:
2018-11-16 - 2018-11-18
Adres:
Starachowice i okolice
Bilety:
5-15 PLN
Typ wydarzenia:
Imprezy turystyczne
Telefon:
+48 41 274 75 23
E-mail:
jedrusiowy@starachowice.zhp.pl
Strona www:
www.starachowice.zhp.pl

Opis

Już po raz 33 spotkamy się na harcerskim szlaku by wędrując do tychowskiej mogiły „Jędrusiów” wspominać historię i dzieje współczesne partyzantów od „Jędrusia”. Rok to szczególny bo świętujemy wszyscy 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 100-lecie utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego.

Mamy piękną historię, wspaniałych bohaterów, ale musimy także zadbać o wychowanie i przyszłość młodego pokolenia . Musimy nauczyć się " pięknie żyć" by nie zmarnować marzeń poprzednich pokoleń o pięknej , tolerancyjnej i Niepodległej Ojczyźnie. Polsce wielopokoleniowej, wielokulturowej , gdzie miejsce przy ogniu jest dla każdego .

Pokażmy wszyscy jak ważna jest dla nas przeszłość i nasze korzenie. Ale jesteśmy pokoleniem które musi iść naprzód. Przed nami nowe stulecie i nowe wyzwania.

Przyszłość zaczyna się dziś nie jutro !!!

* Organizator

Organizatorem Rajdu jest XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte oraz Komenda Hufca ZHP Starachowice

* Termin Rajdu

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 16- 18.11.2018 r.

* Trasy rajdowe

Trasa 1 (Wiek 14+, HS-owo-Wędrownicza)

Dzień 1: 16.11.018 / piątek/ Start godz. 9:00 – 10:00 –Wąchock-Wykus-Polana Langiewicza-Lubianka- Starachowice (Szkoła Podstawowa nr 13) Dzień 2: 17.11.2018 / sobota/

Starachowice – Las Tychowski (Apel pod mogiłą godz. 12:00) – Starachowice Dzień 3: 18.11.2018 / niedziela/ Apel Kończący Rajd

Trasa 2 (Do lat 14, Harcerska)

Dzień 1: 16.11.2018 / piątek/ Start godz. 9:00 – 10:00 – Starachowice (Szkoła Podstawowa nr 13) – „Gra Terenowa” Dzień 2: 17.11.2018 / sobota/ Starachowice – Las Tychowski (Apel pod mogiłą godz. 12:00) – Starachowice Dzień 3: 18.11.2018 / niedziela/ Apel Kończący Rajd

Trasa 3 (Zlotowa)

17.11.2018 r. (Sobota): Starachowice (Wyjazd sprzed budynku Hufca godz. 11:00) – Tychów – Apel pod Mogiłą – Starachowice

* Zlot Rajdu

Spotykamy się w lesie tychowskim przy mogile „Junaka” i „Kokoszki” /miejsce bitwy/ w dniu 17 Listopada 2018 roku o godz. 12:00

* Komenda Rajdu

Komendant Rajdu – hm. Mateusz Ślaski

Z-ca Komendanta Rajdu – phm. Adrian Gorzkowski

Komendant Trasy 1 – Julia Zawal HO

Komendant Trasy 2 – odk. Jakub Dymiński

Komendant Trasy 3 – pwd. Maciej Gęborek

Kwatermistrz Rajdu – Zbigniew Pyda HO

Oboźny Rajdu – ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk

* Cele Rajdu

Uczczenie pamięci wspaniałych przyjaciół z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” i 74 rocznicy bitwy pod Tychowem oraz integracja środowisk harcerskich i ruchu „Jędrusiowego”


* Ustalenia regulaminowe W rajdzie biorą udział patrole jednostek harcerskich oraz grupy szkolne. Z każdym patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun /patrole liczące powyżej 10 osób opiekun nie płaci/. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.11.2018 r. w Komendzie Hufca ZHP Starachowice ul. Harcerska 4, telefonicznie /41/2747523, u Komendy Rajdu lub e-mail: jedrusiowy@starachowice.zhp.pl

Wpisowe na rajd wynosi:

Trasa 1 i 2 – 15 złotych

Trasa 3 (Zlotowa) - 5 złotych Zapewniamy znakomita zabawę, ciekawy program rajdu, noclegi w ogrzewanym budynku , dyplom, okolicznościowy znaczek oraz gorący posiłek (piątek, sobota) herbatę i wrzątek, atrakcyjne nagrody dla najlepszych. Patrole rajdowe powinny posiadać karimaty, apteczkę, latarki, busolę, mapę

Gór Świętokrzyskich, śpiwory, kapcie na zmianę !!!, prowiant na śniadania i kolacje, ubezpieczenie.

Istnieje możliwość przednoclegu dniu 15.11.2018 r. Koszt 2zł/os.


Harcerski Rajd Szlakami Jędrusiów

Lokalizacja


Informacje praktyczne

  Komentarze (~)


  Facebook
  Youtube
  YouTube
  Instagram
  YouTube