Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Świętokrzyskim Szlakiem Archeo-Geo - trasa II

Rozmiar tekstu:A-A+

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Pieszy
  • Trudność trasy:
   Dla początkujących
  • Przebieg trasy:
   kielecki
  • Region turystyczny:
   Kielce i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Świętokrzyski Oddział PTTK w Kielcach
  • Dane organizatora:
   25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29
  • Telefon:
   +48 41 344 77 43
  • Fax:
   +48 41 344 59 14
  • Email:
   biuro@pttkkielce.pl
  • Strona internetowa:
   www.pttkkielce.pl
  • Opinie turystówZwińRozwiń

  Komentarze (~)


  Opis

  Trasa polecana jest przede wszystkim miłośnikom geologii, których interesują tradycje żupnicze regionu świętokrzyskiego. Największą atrakcją jest, zwana żartobliwie świętokrzyskim Giewontem, Góra Miedzianka, która stanowi znakomity punkt widokowy.

  Przebieg: Bolmin – Grząby Bolmińskie – Miedzianka – Góra Milechowska – Czubatka - Bolmin
  Oznakowanie: odcinek Bolmin – Grząby Bolmińskie ścieżka edukacyjna oznakowana podzielonym na trójkąty biały i zielony kwadratem i strzałkami kierunkowymi; Grząby Bolmińskie – Miedzianka szlak żółty; odcinek Miedzianka – Bolmin ścieżka edukacyjna oznakowana podzielonym na trójkąty biały i zielony kwadratem i strzałkami kierunkowymi;
  Czas przejścia: około 7h (czas przejścia nie uwzględnia zwiedzania obiektów).
  Suma podejść: 420m
  Długość trasy: 20km

  Warto zobaczyć:
  Bolmin – trasa rozpoczyna się w pobliżu kościoła. Świątynia wzniesiona została w XVII w., jednak w XX wieku uległa znacznej przebudowie. Jeżeli uda się wejść do środka, warto zwrócić uwagę na interesujące rozwiązanie architektoniczne, kopułę niewidoczną z zewnątrz. Kolejnym zabytkiem Bolmina jest zbudowany na przełomie XVI i XVII w. dwór obronny, który rozbudowano w XIX w. W piwnicach i częściowo na parterze wciąż dają się zauważyć sklepienia z jasnego kamienia.  Niedaleko Bolmina znajduje się niewielki zalew rekreacyjny.

  Grząby Bolmińskie (330 m n.p.m.) – czterokilometrowy grzbiet zbudowany z wapieni jurajskich, w których zachowały się skamieniałości ostryg, jeżowców i korali.

  fot.P. Pierściński
  Miedzianka (354 m n.p.m.) – szczyt zawdzięcza swoją nazwę wydobywanej tu od XIV w. do 1953 r. rudzie miedzi. W 1958 r. utworzono tu rezerwat geologiczny, gdzie na powierzchni 25 ha ochronie podlegają rzadko spotykane minerały i liczne ślady dawnych prac górniczych związanych z wydobywaniem rud kruszcowych. Całe zbocza góry pocięte są szybami, a wnętrze góry chodnikami górniczymi. Nieopodal, w leżącej o stóp wzniesienia miejscowości o tej samej nazwie znajduje się muzeum – Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, które – oprócz interesujących zbiorów geologicznych, prezentuje tradycje żupnicze terenów wokół Miedzianki.

  Rezerwat Piekło Milechowy – utworzony w 1978 r. rezerwat leśny o powierzchni 134 ha. Ochronie podlegają tutaj zbiorowiska roślinne o cechach zespołów naturalnych oraz roślinność kserotermiczna. Głęboki wąwóz wapienny przedziela wzgórze na dwie części, a w jednej z wychodni wapiennych znajduje się jaskinia Piekło Milechowy o długości niespełna 18m.

  Czubatka (326 m n.p.m.) – szczyt wzniesienia objęty został ochrona jako pomnik przyrody. Ochronie podlegają tu wychodnie skał wapieni jurajskich, na których zaobserwować można ciekawe zjawiska krasowe. Grzbiet poprzecinany jest rowami, które stanowią pozostałość po umocnieniach niemieckich z czasów II wojny światowej. Warto zwrócić tu tez uwagę na roślinność. Drzewa nie rosną tu wysoko ze względu na niezwykle cienką warstwę gleby, która dała jednak możliwość rozwoju roślinności naskalnej.