Kontakt

Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Zabytki techniki
  • Powiat:
   ostrowiecki
  • Gmina:
   Kunów
  • Adres:
   Nietulisko Duże
  • Kod pocztowy:
   27-415
  • Szerokość geograficzna:
   50.979209446211
  • Długość geograficzna:
   21.256055831909
  • Region turystyczny:
   Ostrowiec Świętokrzyski i okolice
  • Położenie:
   Na wsi
  • Cały tydzień:
   Od świtu do zmierzchu
  • Cena:
   Wstęp wolny
  • Noclegi w okolicyZwińRozwiń
  Wieża na Górce
  Wieża na Górce
  Pokój od: 35 PLN

  Za górami, za lasami, przy krajowej "9" między Ostrowcem Świętokrzyskim a Starachowicami leży spokojna, typowa świętokrzyska wieś Nietulisko Duże. Przylegają do niej piękne wzniesienia; na jednym z nich znajduje się miejsce wyjątkowe.

  • Nietulisko Duże
  • +48 724 012 369

  Opis

  Gdy Szlak Zabytków Techniki po Świętokrzyskiem doprowadzi Cię nad Kamienną, będziesz robić wiele przystanków, by zwiedzić wszystkie obiekty, które pozostały z XIX-wiecznego “Ciągu Fabryk Żelaza” wzdłuż biegu najpracowitszej z polskich rzek.


  Ostatnie ogniwo

  W XIX wieku dolina rzeki Kamiennej stała się bowiem osią energetyczną i transportową niezwykłego kombinatu metalurgicznego. Plan uprzemysłowienia ziem Królestwa Polskiego zakładał spiętrzenie wód od Wąchocka aż do Nietuliska. Wzdłuż tej kaskady energetycznej rozplanowano ciąg zakładów hutniczych i przetwórstwa żelaza. Kolejność fabryk nie była przypadkowa. 

  Zakłady rozmieszczono bowiem tak, by cały proces technologiczny produkcji żelaza odbywał się z biegiem tej “najpracowitszej z polskich rzek”. I tak oto centrum założenia znalazło się w Starachowicach. Surówka z tamtejszego wielkiego pieca była oczyszczana (pudlingowana) w Michałowie i Brodach. Etapem zamykającym cały proces było walcowanie. To właśnie w NIetulisku znalazły swoje miejsce zakłady walcowania profili drobnych i blach grubych.

  Ruiny walcowni w Nietulisku

  Na miarę XIX wieku

  Pomysłodawcą tego wielkiego przedsięwzięcia był Stanisław Staszic. Realizacji doczekała się koncepcja opracowana pod jego kierunkiem przez, między innymi, Fryderyka Lempe.

  Prace przy budowie rozpoczęto już w 1824 roku. W tym czasie założono 7-kilometrowy kanał doprowadzający wodę z akwenu w Brodach. Dalsze prace kontynuowano dopiero po powstaniu listopadowym.

  Budowę zakładu ukończono ostatecznie w 1846 roku. Projektantem zakładu w Nietulisku został budowniczy i architekt - Karol Knake. Eksperci przyznają, że wykonano tu kawał świetnej inżynieryjnej roboty. Jakie konkretnie rozwiązania zastosowano w Nietulisku?

  • Imponujący układ hydrotechniczny: zakład zasilany był wodami 2 rzek: Kamiennej i Świśliny. 7-kilometrowy kanał od strony Kamiennej był dodatkowo spławny, dzięki czemu możliwy był transport materiałów i półproduktów. Co ciekawe, układ wodny z przepustami i mostem jest czytelny do dziś.
  • Budynki fabryczne - głównym budynkiem walcowni była hala wsparta na 14 żeliwnych kolumnach i żeliwną podłogą; oprócz tego zakład dysponował między innymi suszarniami, magazynami, stajniami i pomieszczeniami na opał.
  • Osiedle robotnicze do dziś oceniane jest jako bardzo udane założenie urbanistyczne. Uliczki rozchodziły się promieniście z półkolistego placu, wokół którego wkomponowano parterowe domki robotnicze. Spójrz na mapę - z lotu ptaka układ wciąż wygląda bardzo czytelnie.

  Imponowało również samo wyposażenie zakładu. Dysponował on 40 parami walców oraz kołami wodnymi średnicy 10 metrów. Jedno z nich o mocy 60 KM wykorzystywane było do napędzania walcowni. W późniejszym okresie urządzenia zasilała też również jedna z pierwszych w Królestwie Polskim turbin wodnych. Kolby zgrzewane były w 6 piecach. Działały tu walcownie: sztabowa duża, mała (do wyrobu drobnego gatunku żelaza) oraz walcownia do produkcji blach. W następnych latach uruchomiono tu maszynę do produkcji drutu. 

  Pozostałości walcowni w NIetulisku


  Niszczycielska siła natury

  W drugiej połowie XIX wieku rentowność zakładu spadła. Przeszedł on w ręce prywatne i został poddany drobnej modernizacji. W 1903 roku tereny nad Kamienną nawiedziła wielka powódź. Korespondent Tygodnika Ilustrowanego donosił: 

  “Doby, bodaj kilku chwil starczyło, aby niszczący żywioł zamienił jedną z najbogatszych okolic kraju w rumowisko stłuczonych zbóż, strzaskanych drzew, rozrzuconych chat; jednej bodaj chwili starczyło, a zasłał całe zagłębie od Starachowic po za Ostrowiec gruzem zwalisk, cegieł, wymościł sitowiem, odłamami desek, zwałami wyrwanej z podglebia ziemi i kamieni.”

  Żywioł nie oszczędził także zakładów w Nietulisku. Wielka woda zniszczyła spiętrzenie w Brodach na Kamiennej, a Świślina przerwała groblę. Odcięty od energii zakład zamknięto w 1905 roku. Urządzanie zostały wywiezione do Rosji lub sprzedane. Budynki zaczęły popadać w ruinę. 


  Spuścizna dawnych wieków

  Dziś do Nietuliska przyjedziesz z największym prawdopodobieństwem drogą krajową, która przecina teren dawnego zakładu fabrycznego. 

  Jeśli jedziesz od strony Starachowic –  po prawej stronie będziesz mieć zabudowania fabryczne i układ wodny. Po lewej – teren dawnego osiedla fabrycznego.

  W Maleńcu, jak w wielu innych obiektach na Szlaku Zabytków Techniki, widać, że inwestycje Zagłębia Staropolskiego budowano w sposób niezwykle przemyślany, z dbałością nie tylko o funkcjonalność, ale i o ład przestrzenny i wygląd samych budynków.

  Główną oś wyznacza kanał roboczy, który biegnie od zbiornika retencyjnego do Kamiennej - na nim znajdują się pozostałości budynku walcowni. Prostopadle do dłuższego boku walcowni biegnie druga oś, wzdłuż której rozlokowano budynki pomocnicze a dalej (obecnie po drugiej stronie drogi krajowej) - plac z osiedlem robotniczym.

  Symbolem Nietuliska są zachowane arkadowe łuki hal fabrycznych z arkadowymi sklepieniami - przypominającymi bardziej pozostałości reprezentacyjnego pałacu niż hali fabrycznej.

  Czytelny jest także układ wodny. Ale uwaga! Teren dawnej walcowni jest nierówny i pokryty dość bujną roślinnością. Zwiedzając okolice tego zabytku techniki zachowaj szczególną ostrożność i rozsądek. A przede wszystkim –  patrz pod nogi! Do dziś zachowały się przepusty i mosty. Nieco dalej, w pobliżu kościoła pw. św. Franciszka, znajdziesz jaz ulgi, którym odprowadzano wodę z terenu zakładu.

  Pozostałości walcowni w NIetulisku

  Nietulisko: czy  dla każdego?

  By odkryć uroki tego miejsca, trzeba nieco uruchomić wyobraźnię. Pozostałości walcowni są na tyle czytelne, że z łatwością domyślisz się funkcji poszczególnych obiektów. Jeśli podróżujesz z dziećmi: pilnuj, by nie eksplorowały części podziemnych samodzielnie –  choć może być to niezła przygoda, o wypadek nietrudno!

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 21.256055831909
  • 50.979209446211
  • Nietulisko Duże
  • Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym