Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Firma Handlowo Usługowa "Meander" Stanisław Kurgan

  • Połaniec, Konopnickiej 10
  • 538344632