Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Wjazd na Święty Krzyż

Zasady wjazdu na Święty Krzyż według Powiatowego Zarządu Dróg.

  • Huta Szklana, Droga Przewodników Swiętokrzyskich
  • +48 41 200 17 48