Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Misztour Stanisław Misztur

Przewoźnik oferuje autokary najwyższej klasy turystycznej, wyposażone w klimatyzacje, pasy bezpieczeństwa, wzmocnioną konstrukcję karoserii, systemy wspomagające kontrolę trakcji, poprawiające stabilność pojazdu oraz obniżające ryzyko przechyłów i wywrócenia autokaru.

  • Rykoszyn
  • +48 41 306 14 02