Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dworzec PKS w Starachowicach

Dworzec znajduje się w południowo wschodniej części miasta przy ulicy Wiosennej 5 w sąsiedztwie drogi do Ostrowca Świętokrzyskiego. Autobusy odjeżdżają również z ulicy Nadrzecznej.

  • Starachowice, ul. Wiosenna 5
  • informacja całodobowa: 703 40 37 97 [2,58 zł z VAT/min]