Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dworzec PKS we Włoszczowie

Dworzec PKS jest zlokalizowany w centrum miejscowości i podlega pod jurysdykcję PKS Jędrzejów. Przewoźnicy obsługują kursy regionalne i krajowe.

  • Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 45
  • informacja: +48 41 394 35 80 (dostępny: 5:00 - 21 poniedziełake - piątek; 7:00 - 19:00 sobota - niedziela)