Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie

Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie rozpoczał swoją działalność z początkiem maja 2021 roku. Jest to miejsce spotkań dla turystów, przewodników i operatorów wycieczek jak rownież mieszańców gminy. Znajdziemy tu fachową pomoc w sprawach turystycznych, mapy, przewodniki, różnego rodzaju pamiątki, również te tworzone przez lokalnych artystów, pocztówki, magnesy oraz wiele innych interesujących gadżetów.

  • Święta Katarzyna, ul.Kielecka 27
  • +48 664 094 063