Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Bielinach

Punkt Informacji Turystycznej w Bielinach znajduje się w otwartym 23 lipca 2010 roku Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Punkt Informacji Turystycznej znajduje się na parterze obiektu. Przestronne pomieszczenie urządzone jest z wykorzystaniem elementów regionalnych i miejscowych.

  • Bieliny, ul. Partyzantów 3
  • +48 41 260 81 51