Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Chrobrzu

Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany w dobrze zachowanym XIX –wiecznym klasycystycznym pałacu rodziny Wielopolskich, otoczonym przez zabytkowy park w niewielkiej miejscowości Chroberz na Ponidziu, nieopodal rzeki Nidy, 16 km od Pińczowa.

  • Chroberz, ul. Parkowa 14
  • +48 41 356 40 03