Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Centrum Informacji Turystycznej w Końskich

Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane jest w zabytkowym, XVIII-wiecznym zespole pałacowo – parkowym Małachowskich w centrum Końskich. Biuro sąsiaduje z pomieszczeniami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

  • Końskie, ul. Partyzantów 1
  • +48 41 372 90 88
Punkt Informacji Turystycznej Oddział PTTK w Końskich

  • Końskie, ul. Partyzantów 1
  • +48 41 372 31 70