Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Nowej Słupi - tymczasowa zmiana lokalizacji

Punkt Informacji Turystycznej został tymczasowo przeniesiony do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Słupi przy ul.Świętokrzyskiej 55.

  • Nowa Słupia, Świętokrzyska 55
  • +48 517 349 983