Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Centrum Informacji Turystycznej w Opatowie

Centrum Informacji Turystycznej w Opatowie mieści się na parterze zabytkowego ratusza z przełomu XVI i XVII stulecia. Budynek, obecna siedziba urzędu miasta i gminy, zlokalizowany jest w ścisłym centrum miejscowości, w zachodniej pierzei rynku. Na placu skupia się życie turystyczne miejscowości.

  • Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34
  • +48 15 868 13 01