Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu

Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu znajduje się w centrum miejscowości, na odrestaurowanym w 2011 roku placu Uniwersału Połanieckiego. Do obiektu kierują znaki e-22 i tablice informacyjne, powstałe w 2012 r. w ramach realizacji projektu prowadzonego przez ROTWŚ.

  • Połaniec, pl. Uniwersału Połanieckiego 1
  • +48 15 832 32 28