Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Punkt Informacji Turystycznej w Solcu-Zdroju

Punkt Informacji Turystycznej w Solcu-Zdroju funkcjonuje w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, znajdującej się w centrum uzdrowiska. Budynek ten znajduje się obok kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego.

  • Solec-Zdrój, ul. Kościelna 3
  • +48 41 377 60 49