Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Parking przy Jaskini Raj

Jaskinia Raj

  • Chęciny, ul. Dobrzączka
Parking przy zamku w Chęcinach

Chęciny

  • Chęciny, ul. Jędrzejowska