Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy Jaskini Raj

Jaskinia Raj

  • Chęciny, ul. Dobrzączka
Parking przy zamku w Chęcinach

Chęciny

  • Chęciny, ul. Jędrzejowska