Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy STADIONIE MIEJSKIM w Kielcach

Kielce ul. Ściegiennego 8 tel. +48 41 334 90 94

 • Kielce, ul. Ściegiennego 2
 • +48 41 334 90 94
Parking przy ul. Jana Pawła II

Parking przy ul. Jana Pawła II 4 tel.: 41 349 50 50

 • Kielce, ul. Jana Pawła II 4
 • 41 349 50 50
Parking przy ul. Kaczmarka

 • Kielce, Biskupa Czesława Kaczmarka 4
Parking przy ul. Konarskiego

Kielce ul. Konarskiego 3

 • Kielce, ul. Konarskiego 3
Parking przy ul. Krakowskiej k. Rezerwatu Kadzielnia w Kielcach

Parking przy Rezerwacie Kadzielnia w Kielcach ul. Krakowska

 • Kielce, ul. Krakowska
Parking przy ul. Paderewskiego (róg z ul. Solną) w Kielcach

Kielce ul. Paderewskiego 12 tel. 885110511

 • Kielce, ul. Paderewskiego 12
 • 885110511
Parking przy ul. Paderewskiego w Kielcach [niestrzeżony]

Kielce ul. Paderewskiego 44 tel. 880638175

 • Kielce, ul. Paderewskiego 44
 • 880638175
Parking przy ul. Panoramicznej

 • Kielce, Panoramiczna 3
Parking przy ul. Planty w Kielcach

 • Kielce, ul. Planty 5
 • +48 535 009 477
Parking przy ul. Staszica

Kielce ul. Staszica 5 tel. 692036987

 • Kielce, ul. Staszica 5
 • 692036987