Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy ul. Żytniej

Kielce ul. Żytnia 1 nr tel. 41 367 67 17

  • Kielce, ul. Żytnia 1
  • 41 367 67 17
Parking przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

  • Kielce, Stefana Żeromskiego 12