Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
Parking przy rezerwacie Krzemionki

Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego

  • Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego
  • +48 41 262 09 78