Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Parking przy rezerwacie Krzemionki

Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego

  • Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego
  • +48 41 262 09 78