Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

Sielpia Parking przy Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Postój bezpłatny dla samochodów osobowych i autokarów.

  • Sielpia
Parking w Sielpi

Sielpia

  • Sielpia