Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Parking przy Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Muzeum im. Orła Białego ul. Słoneczna 90 26-110 Skarżysko-Kamienna

  • Skarżysko-Kamienna, ul. Słoneczna 90
Parking przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko - Kamienna Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej

  • Skarżysko-Kamienna, ul. Wileńska 34