Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy rynku w Staszowie

Staszów

  • Staszów, Rynek