Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parking przy Parku Etnograficznym w Tokarni

Tokarnia Park Etnograficzny - Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarnia 303 26-060 Chęciny Parking przy wejściu do skansenu - postój bezpłatny

  • Tokarnia