Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Apteka "Centrum" w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój pl. Zwycięstwa 10

  • Busko-Zdrój, pl. Zwycięstwa 10
Apteka "Solaris" w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój ul. Stefana Batorego 3

  • Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 3